Ochrana dat

Oznámení o důvěrnosti

Společnost AUTOonline GmbH Informationssysteme („AUTOonline“) bere zákonná opatření ohledně ochrany dat velmi vážně. Níže najdete vysvětlení ohledně typu osobních a dalších dat shromažďovaných společností AUTOonline a způsobu, jakým jsou tato data společností AUTOonline zpracovávána a používána.


Osobní data jsou jakékoliv informace, které se týkají osobních či hmotných okolností určitého či identifikovatelného jedince (předmět dat). Data, která se týkají výhradně právnických osob (spol. s r.o., A.S.) nebo partnerství (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost), avšak nikoliv fyzických osob v nich působících, se za osobní nepovažují.

 

1. Jaký druh dat společnost AUTOonline shromažďuje? 

Webovou stránku www.autoonline.de můžete kdykoliv navštívit, aniž byste nám poskytovali jakákoliv osobní data. Pro používání online platformy společnosti AUTOonline na www.autoonline.de pro (1.) obchodování s havarovanými a ojetými vozy (Havarovaná vozidla) či pro (2.) obchodování s firemními vozidly (platforma Firemní vozidla) se musíte u společnosti AUTOonline zaregistrovat. Tato registrace vyžaduje zejména podrobnosti o názvu firmy, vaše jméno a adresu a kontaktní detaily, společně s údaji o vašem bankovním účtu a případně i další informace, pokud je bude společnost AUTOonline vyžadovat.
 
Při vstupu na webovou stránku www.autoonline.de  (tzn. nikoliv při registraci) se některé údaje o vás shromáždí automaticky – např. vaše IP adresa, typ vašeho prohlížeče nebo datum a čas vašeho přístupu na stránku. Společnost AUTOonline tyto údaje zprácovává a používá pouze v jejich anonymním formátu, a to za účelem zkvalitnění uživatelské přitažlivosti, obsahu a funkčnosti webové stránky www.autoonline.de. Nejsou vytvářeny profily o osobním využívání portálu. Data nejsou dále využívána či postupována dalším stranám. Pouze při využití funkce „Doporučit“ se uloží e-mailové adresy uživatele a adresáta e-mailu. Osobní údaje se shromažďují i z kontaktního formuláře.

 

2. Jak společnost AUTOonline používá a zpracovává vaše osobní údaje? 

 

Společnost AUTOonline zpracovává a používá vaše osobní údaje zejména za účelem bezpečné, efektivní a uživatelsky přátelské účasti na platformách Havarovaná vozidla a Firemní vozidla. Kromě toho využívá společnost AUTOonline vaše osobní údaje tehdy, kdy to slouží účelu příslušné dohody o užívání, a to zejména pro účtování uživatelských poplatků a poplatků za inzerci účtované společností AUTOonline, nebo v případě, že je to nutné pro ochranu zákonných zájmů společnosti  AUTOonline a není důvod předpokládat, že vaše zákonné zájmy při použití či nepoužití těchto dat převládají.


Data shromážděná při příslušné registraci budou společností AUTOonline zpracována a použita zejména s ohledem na zpracování prodejů a dražebních nabídek a pro všeobecnou administrativu dat na platformách Havarovaná vozidla a Firemní vozidla. K tomu jste svůj souhlas poskytli při své registraci. Při registraci jsou osobní údaje každého uživatele AUTOonline archivovány a spravovány jednotivě.

 
 Při zveřejnění dražební nabídky na online platformě Havarovaná vozidla či Firemní vozidla nemají dražitelé přístup k osobním údajům prodávajících, protože je nabídka inzerována v anonymním formátu. Po vypršení dražební lhůty může prodávající přijmout nejvyšší nabídku na jím nabízené vozidlo. Společnost AUTOonline mu zašle kontaktní údaje příslušných dražitelů na nabídkovém listu, který obsahuje jméno, adresu, místo, e-mailovou adresu a telefonní a faxové číslo.  Pokud se prodávající ve fázi vyrovnání kupní smlouvy rozhodne zmocnit společnost AUTOonline Operations GmbH & Co. KG (dále jen „AUTOonline Operations“), zejména za účelem využití služeb v oblasti převzetí peněz či mezinárodního obchodování, jsou kontaktní a dražební údaje příslušného dražitele poslány také společnosti AUTOonline Operations, která poté zkontaktuje příslušného dražitele. Uživatelé služeb AUTOonline a AUTOonline Operations mohou používat jim zaslaná osobní data, v závislosti na důvodu předání dat, výlučně za účelem účasti v dražebních transakcích, vyrovnání kupních smluv či jiným, výslovně schváleným účelem.

 
 Společnost AUTOonline si také vyhrazuje právo předat vaše osobní údaje, a to v rozsahu povoleném zákonem, servisním firmám, jako jsou např. agentury poskytující úvěrový rating, abychom mohli ověřit váš úvěrový rating. V případech, kdy je to vyžadováno k řešení jakéhokoliv zneužití platforem Havarovaná vozidla či Firemní vozidla či při stíhání pro porušení zákona, předá společnost AUTOonline v jednotlivých případech osobní údaje také orgánům činným v trestním řízení. Příjemce může data předaná tímto způsobem pouze za účelem plnění své pracovní povinnosti. 


 Dále bude společnost AUTOonline používat a zpracovávat údaje o vašem jméně, adrese a e-mailové adrese, a to v rozsahu povoleném zákonem, pro nabízení vlastních služeb a výrobků, například pro rozesílání informací o nabídkách společnosti AUTOonline. Pokud je to nutné a zákonem přípustné, předáme vaše jména třetím stranám (např. tiskárnám). Je samozřejmě možné, abyste svůj souhlas s používáním a zpracováním vašich osobních údajů pro marketingové účely kdykoliv odvolali, například tak, že nám napíšete na adresu:


Audatex AUTOonline GmbH
Zweigniederlassung
Carl-Schurz-Str. 2
41460 Neuss, Německo 


nebo faxem na číslo +49 (21 31) 71 80-001
nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu info@autoonline.de.


 Pokud budete mít další otázky ohledně ochrany soukromí či pokud budete mít zájem o přístup k informacím, které si o vás archivujeme, nebo opravit případné chyby, kontaktujte prosím našeho podnikového pracovníka pro ochranu dat prostřednictvím níže uvedených údajů.


Externím pracovníkem pro ochranu dat společnosti AUTOonline GmbH Informationssysteme je pan Bernd Kladders, German Security Network Ltd., Brüssler Allee 80, 45481 Mühlheim an der Ruhr, Německo.

 

3. Cookies:

WPoužíváme cookies. Session cookies jsou technicky nezbytné pro ukládání dat během sezení. Po třiceti minutách bez aktivity nebo při zavření prohlížeče jsou tyto cookies vymazány.  Dále je využívána jen jedna funkce cookie, která uchovává informace o části webové stránky, kde se uživatel během posledních tří měsíců pohyboval. Tato funkce je používána jen k nasměrování uživatele na oblast domovské stránky, když webovou stránku opět navštíví. 

 
Webové stránky společnosti AUTOonline používají cookies, které slouží k tomu, aby byla nabídka AUTOonline více uživatelsky přátelská, efektivnější a bezpečnější.


Cookies jsou malé textové soubory, které jsou archivovány v počítači uživatele při návštěvě webové stránky nebo jednodušeji: cookies jsou něco jako průkaz totožnosti uživatele internetu, který informuje webovou stránku o opakované návštěvě stránky.  Dojde k přenosu relevantních informací o uživateli (např. nastavení vašeho prohlížeče), takže vás webová stránka při návratu může jednotlivě identifikovat.  Cookies nejsou počítačové programy a nedokážou číst informace z vašeho hard disku. Nemohou šířit viry ani přenášet na webovou stránku informace, které uživatel sám zpřístupní.


Můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby nepřijímal žádné cookies.

 

Toto je návod, jak to provést v prohlížeči Internet Explorer 6:


Na liště menu zvolte „Nástroje“ > „Možnosti internetu“.
Klikněte na záložku „Osobní údaje“.
Posuňte kurzor vlevo až zcela nahoru („Blokuje soubory cookie…“).
Potvrďte nastavení pomocí tlačítka „OK“.


Mějte však přitom na paměti, že cookies mají za úkol především urychlit a zjednodušit interakci mezi vámi a webovou stránkou AUTOonline. Společnost AUTOonline proto doporučuje ponechat cookies aktivované.

Kontakt

Zákaznická podpora

(+420) 251 551 781

Zavoláme Vám zpět

rueckruf
Chcete, abychom Vám zavolali zpět? Vyplňte formulář a odešlete jej.